Klachtenregeling

Als je ontevreden bent over onze zorg, horen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk rechtstreeks van jou. Soms ligt dat echter (te) gevoelig.

Mocht een gesprek voor jou niet (meer) mogelijk of wenselijk zijn, dan kan je ook contact opnemen met de klachtencommisie van onze beroepsvereniging, de KNOV. Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als je verloskundige jouw eerstelijns (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid. 

Wat doet de Klachtencommissie?

  • Doet een uitspraak over de (medische) gegrondheid van je klacht
  • Doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht

Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail:   evanmackelenbergh@knov.nl

Het is daarnaast altijd mogelijk om je klacht aan een andere instantie voor te leggen. Hieronder staat een aantal instanties vermeld waar dat kan, of waar je terecht kunt voor ondersteuning bij klachten:

Brochure ‘Een klacht over de zorg. Wat nu?’

De brochure ‘Een klacht over de zorg. Wat nu?’ wijst de weg hoe en waar klachten over de zorg naar voren gebracht kunnen worden. Zie de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie Zorgbelang Nederland. Bij Zorgbelang kun je terecht voor het registreren van klachten en het bieden van ondersteuning bij klachtmeldingen. Meer informatie kun je vinden op Zorgbelang Nederland . Het algemeen telefoonnummer van de Afdeling Informatie- en Klachtopvang van de Zorgbelangorganisaties is 0900- 2437070.IGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg. Je kunt bij de inspectie terecht met klachten over de klachtenregeling van je zorgaanbieder. Je kunt bij de inspectie geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de klachtencommissie van je zorgaanbieder. Als je toch vindt dat de zorg zo ernstig is tekortgeschoten dat de overheid dat moet weten, kun je dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer informatie hierover: IGZ -> Klachtenmeldingen .

Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Het tuchtcollege beoordeelt of de aangeklaagde hulpverlener heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. De tuchtrechter kan de aangeklaagde een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of verbieden tijdelijk of voor altijd zijn beroep uit te oefenen. 

Meer informatie: Tuchtcollege Gezondheidszorg .

bron: website KNOV