Tarieven

De reguliere verloskundige zorg, zoals deze in Nederland gegeven wordt, valt binnen het basispakket van elke zorgverzekering*. Hierin zit ook een stuk coaching.

De 1e jaren van mijn carrière heb ik bij verschillende reguliere verloskundigenpraktijken gewerkt en daarbij miste ik extra tijd om mensen goed te leren kennen en te kunnen begeleiden. Dat is de reden dat ik besloten heb mijn praktijk anders in te richten. Dit houdt in dat ik de ruimte creëer om extra coaching te kunnen geven op maat. Deze coaching stem ik af op jullie behoeften en vragen.

Voor deze extra coaching vraag ik een aparte vergoeding. Deze factuur krijgen jullie na het afsluiten van het kraambed, dus aan het einde van de begeleiding.

De eigen bijdrage voor de zwangerschap, bevalling en kraambed is € 950,-, incl. BTW.

* Conform de richtlijnen van de zorgverzekeraars heeft iedere verzekerde recht op basis verloskundige zorg.